ZENIT
IČO:42383391
DIČ:2024131945
Jilemnického 30, 059 21  SVIT
 Predseda SVB: Marika Stromková 0915951005